Stadsvandringar

Snuskungens slott och herresäten

Under 1800-talets första hälft var Sverige fortfarande ett utpräglat jordbrukssamhälle. Medeltidens skråväsende skulle under århundradet komma att bytas ut mot ett nytt slags ekonomi men när Jacob Fredrik Ljunglöf inledde sin affärsverksamhet var företagande i modern bemärkelse ännu i sin linda.